SPRF SKPF/SPRF avd 224 Eskilstuna-Strängnäs    
 

Styrelse och kommittéer SPRF avd 224, Eskilstuna-Strängnäs

 
  Styrelsens sammansättning 2016 ( t o m årsmötet 14 februari 2017)  
 
Funktion Namn Telefon (016-) Mobil E-post
         
Ordförande Gunilla Johanson 14 31 63 073 387 03 65 hansegunilla@hotmail.com
Vice ordförande Maj Lundkvist 13 00 28 070 559 16 28 maj.lundkvist@tele2.se
Kassör Birgit Kindahl 51 22 86 070-375 42 13 kindahl@telia.com
Sekreterare Eivor Andersson 35 11 96 073 058 96 66 eia.andersson@tele2.se
Medlemsregister
Studieansvarig
Ulla Ahlberg 42 48 53 073 390 48 42 ullaahlberg@hotmail.com
Program/Lotteri Margita Sjögren 13 53 24    073-933 39 95  
Studier/Resor Ragnhild Zettergren 35 39 97 073 595 12 01 zettergren.s@telia.com
 
  Kommittéer - sammankallande  
 
Funktion Namn Telefon (016-) Mobiltelefon E-post
         
Friskvårdskommitté Maj Lundkvist se ovan    
Lotterikommitté Margita Sjögren se ovan  
Programkommitté Margita Sjögren se ovan    
Social kommitté
folkhälsoarbete
Birgitta Svall 13 26 55 070 541 13 10 birgitta.svall@telia.com
Studiekommitté Ulla Ahlberg 42 48 53 073 390 48 42 ullaahlberg@hotmail.com
Trivselkommitté Vakant    
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

   
Tillbaka Tillbaka